top of page

Şamandıralı Güneş Enerji Sistemi

Termomate İkon.png

Şamandıralı Güneş Enerji Sistemi

Termomate İkon.png
%C5%9Eamand%C4%B1ral%C4%B1%20Sistemler%2
Kalite Logoları.png

Doğal Sirkülasyonlu  
Şamandıralı 
Güneş Enerjisi Sistemi...
Dik & Yatık  Depolama Tanklı

Termo Mate  Dik Depolu Güneş Enerji Sistemi

Termo Mate  Dik Depolu Teknik Özellikler

Termo Mate Dik Depolu Güneş Enerji Sistemi doğal sirkülasyonlu sistemdir.

 

Sistemin çalışmasında herhangi bir pompa (elektrik) kullanılmaz. Kapalı devre çalışır.

Dışardan bakıldığında tek bir depo olara görünmektedir. İç gövde iki bölümden oluşmaktadır. Üst bölümde soğuk su, alt bölümde sıcak su bulunur. Şebekeden gelen soğuk su ilk önce üst bölüme girer.

Suyun girişini bir şamandıra kontrol etmektedir. Sıcak su kullanıldığında üst bölümden alt bölüme soğuk su akışı olur ve  alt depoda bulunan su ısınmaya başlar.

Dik Depo Tablo.png
Dik Depo Kesit.png

Bu sistemlerde ; güneş kolektörü içerisinde direkt olarak şebekeden gelen kullanım suyu bulunmamakta, sistem iki ayrı devre halinde çalışmaktadır. 

 

Sistemde kullanılan depo dik tip , çift cidarlı , cidar dan ısıtma yöntemi ile çalışmaktadır.  Deponun dış cidarında, deponun iç kısmındaki kullanım suyunu ısıtmayı gerçekleştiren, ve sisteminin donmasını engelleyen akışkan bulunmakta ve sistem sistem kapalı olarak çalışmaktadır. 

 

Don olayının sıkça görüldüğü soğuk iklime sahip  ve su kesintisinin olmadığı bölgelerde tavsiye edilir.

Kapasite Olarak 3 farklı kapasitede  üretilmektedir. 

180 lt. Sıcak Su   - 75 lt. Soğuk Su  

240 lt.  Sıcak Su  - 75 lt. Soğuk Su  

300 lt.  Sıcak Su  - 100 lt. Soğuk Su  

Dik Depo Tablo 2.png

Termo Mate  Yatık Çift Depolu Güneş Enerji Sistemi

Termo Mate Yatık Çift Depolu  Güneş Enerjisi Sistemler Su Kesintisi olan yerler için üretilmiştir. Don olayının görüldüğü bölgelerde soğuk su deposunun izoleli olması gerekmektedir.

 

Bu Sistemler, Yatık depolu sistemler olup, üst üste birbirinden bağımsız iki ayrı yatık depo olarak bulunur.

Bu depolardan üst tarafta bulunan soğuk su deposu  izoleli veya izolesiz olarak imal edilebilmektedir.. Alt tarafta bulunan sıcak su deposu ise izolelidir. 

 

Çalışma prensibi olarak , doğal sirkülasyonlu olup, akışkanın ilave bir pompa veya benzeri herhangi bir hareket mekanizması olmaksızın, kollektör ile depo arasında doğal olarak hareketi etmesi sonucunda, sistem çalışır.

Yatık Depo Kesit.png
Yatık Depo tablo.png

Bilindiği gibi ısınan suyun yoğunluğu azalır ve sistemin üst kısmınadoğru toplanmaya başlar. Soğuk, yani yoğunluğu yüksek olan su ise aşağıya doğru yönelerek sistemin alt kısmında toplanır. Doğal sirkülasyonun mantığında sıcaklık farklılığından kaynaklanan bu yoğunluk değişmesi ile kendiliğinden oluşan harekettir. Bu hareket kolektör ile depo arasındaki ısı alışverişinin gerçekleşmesini sağlar.

Doğal sirkülasyonlu sistemlerde ısı transfer akışkanı günde 8-10 defa depo ile kolektör arasında sirküle eder. 

 

Termo Mate Yatık Güneş Enerji Sistemlerinin  soğuk su deposunda bir adet şamandıra bulunur. Şamandıraya soğuk şebeke suyu bağlanır,  Sistem kullanılmaya başlandığında eksilen su şamandıradan takviye edilir.

 

Alt taraftaki depo sıcak su deposudur. Deponun dış kısmında  bir gömlek bulunmaktadır. Kollektör bu gömleğe  bağlanır. Antifrizli su (kolektör devresi) bu gömlekte dolaşarak güneşten aldığı ısıyı şehir şebekesinden gelen kullanım suyuna transfer eder. 

Bu Sistemler Su Kesintisi olan yerler için üretilmiştir. Özellikle don olayının görüldüğü bölgelerde soğuk su 
deposunun izoleli olması gerekmektedir.

Kapasite Olarak 2 farklı kapasitede  üretilmektedir. 

180 lt. Sıcak Su   - 180 lt. Soğuk Su  

240 lt.  Sıcak Su  - 240 lt. Soğuk Su  

Talep Edilmesi  durumunda Suğuk  Depo  Kapasitesi 300 lt. ve  500 lt. çıkartılabilmektedir.

 

Yatık Depo tablo 2.png
bottom of page